zombi a fanatik

_MG_2123wfb

Barbarství se tedy nakonec zmocnilo kultury. Ve stínu tohoto velkého slova roste intolerance současně s infantilismem. Není-li to kulturní identita, která uzavírá člověka do jeho příslušnosti a která mu pod trestem velezrady odpírá přístup k pochybování, k ironii, k rozumu – ke všemu co by ho mohlo vytrhnout z kolektivní dělohy, pak je to průmysl volného času, tento výtvor technického věku, jenž redukuje duchovní díla na úroveň braku (nebo jak se říká v Americe, entertainmentu). A život s myšlením vyklízí pozvolna místo strašnému a posměšnému přízraku fanatika a zombiho.

[in Alain Finkielkraut: Destrukce myšlení, česky Atlantis 1993]

Reklamy

Síla introvertů aneb kufr plný knih

Je známo, že skupiny následují názory nejdominantnějších nebo nejcharismatičtějších lidí v místnosti, ačkoli je nulová korelace mezi schopností dobře mluvit a mít skvělé myšlenky – zdůrazňuji, nulová. Takže… (Smích) Můžete naslouchat člověku s nejlepšími myšlenkami – nebo taky ne. Ale opravdu to chcete nechat na náhodě? Pro všechny je lepší jít si po svých, přijít s vlastními nápady nespoutanými vlivy skupinové dynamiky a pak se zase sejít v týmu, probrat je v dobře vedeném prostředí a pak s nimi něco udělat.

video TED: http://www.ted.com/talks/lang/cs/susan_cain_the_power_of_introverts.html

Kniha by mohla ještě letos vyjít u Melvila česky: http://melvil.cz/edicni-plan

Stránky autorky knihy: http://www.thepowerofintroverts.com/